Všeobecné podmínky

Při onemocnění dítěte se po předchozí domluvě může výjezdu zúčastnit lyžující náhradník.

Osoba (náhradník) mladší 18 let musí lyžovat pod dohledem našich instruktorů. Samostatně lyžovat může osoba (náhradník) starší 18 let.

V případě nemoci delší než 30 dnů bude po předložení lékařského potvrzení poměrná část školného vrácena. Začátek nemoci je nutno oznámit písemně do 14 dnů na e-mail skiclub@skiclubbrno.cz

LŠ si vyhrazuje právo na změnu počtu výjezdů, zejména z důvodu nepříznivých sněhových podmínek, epidemiologických opatřeních, či prudkých změnách cen dopravy.

V ceně školného není zahrnuto pojištění dítěte.

Na první výjezd donese každé dítě potvrzení o seřízení vázání.

Bez tohoto dokladu se dítě nemůže zúčastnit výcviku na sněhu.

Top