Úspěšné přihlášení na jarní prázdniny

Přihláška na tábor byla odeslána.
Zálohu 3 500 Kč uhraďte bankovním převodem na číslo účtu 382406873/0300 Jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte ve tvaru DDMMRRRR, do zprávy příjemci jméno a příjmení dítěte. Děkujeme.

Top