Informace

Cena na sezonu 2024/2025 je 4 500,- Kč
Školné uhraďte prosím bankovním převodem na číslo účtu 382406873/0300 nejpozději do 14 dní od odeslání přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte ve tvaru DDMMRRRR, do zprávy příjemci jméno a příjmení dítěte. Přihláška je platná až po zaplacení školného. Děkujeme.

V případě nemoci delší než 30 dnů bude po předložení lékařského potvrzení poměrná část školného vrácena. Začátek nemoci je nutno oznámit písemně do 14 dnů na e-mail skiclub@skiclubbrno.cz

Ve školném je zahrnuto:

  • 6 výjezdů za sněhem. Budeme jezdit každou sobotu dle sněhových podmínek. První výjezd by se měl uskutečnit začátkem ledna. Plánujeme 6 výjezdů, přičemž minimálně 3 výjezdy se uskuteční do středisek na Vysočině. Odjezdy autobusu budou z centra Brna (přesné místo bude upřesněno) vždy v 6,30 hodin.
  • Středeční tréninky v tělocvičně na ZŠ Krásneho 24, Brno – Juliánov, od začátku října do konce dubna.
    Cvičební hodiny 17,00 – 18,00 hod

Příjímáme děti od 6 do 18 let. Pokud náš nový člen nemá žádné zkušenosti, nevadí. Dostane skvělou průpravu hned od začátku. Pokud už má zkušenosti, může naskočit hned mezi zkušenější. Naše družstva se dělí zhruba do 5 různých skupin, dle pokročilosti.

Přihlásit se na další sezónu

Top